‚No a gdzie mam zaparkować?’ ( ATAT-2 )

Przecież oni płacą podatki w benzynie więc mogą wszystko! 😉